Domácí včelařství

Hledání

Aktuality

Počet návštěv od 27.12.2013

statistiky

Medomet

Medomet je nejpokročilejší omůcka na získávání medu z plástů. V zásadě jde o odstředivku - dáme do ní odvíčkované plásty, roztočíme, a med vystříká na stěnu nádoby odkud steče dolů. Vytáčení medu medometem je účinnější než historické vykapavání nebo vymačkávání plástů, a dává i čistší med. Z těchto důvodů se medomet dnes obecně považuje za nenahraditelnou a jedinou pomůcku k získávání medu, a to je zase docela škoda. Medomet lze použít jen na plásty v klasických nadrátovaných (nebo jinak vyztužených) rámcích. Nevyztužené plásty se při vytáčení zbortí a znečistí med hromadou voskových úlomků.

Medomety můžeme rozdělit podle několika hledisek. První je podle způsobu pohonu - buď motorem a nebo klikou. Medomety s klikou jsou levnější, ale motor vám ušetří práci. Ne že by točení klikou bylo tak namáhavé, ale hlavně když točí motor, tak u toho nemusíte vůbec být. Další významná charakeristika medometu je kolik rámků najednou se do něj vejde. Běžná množství jsou tři, čtyři nebo šest rámků. Sudý počet rámků je o něco lepší, protože pak se obsah medometu lépe vyvažuje. Pokud je nevyvážený (např. jeden těžký plást plný medu a zbytek skoro prázdných plástů), pak při točení hází a musí se hodně držet. Ještě zmíním jednu vychytávku, a to jsou  tzv. zvratné medomety. Jsou to medomety, ve kterých se rámky automaticky otočí když začneme točit na druhou stranu. Lze tak vytočit obě strany plástu aniž by bylo nutné je vyndavat a obracet.

Je třeba zdůraznit, že nákup medometu je velká investice - cena medometu se pohybuje od 10 000 Kč a končí mnohem výš. Malovčelaři se tudíž vyplatí poohlédnout se po starém otlučeném medometu z pozůstalosti po jiném včelaři, který se dá pořídit za mnohem méně. Lákavé je koupit medomet dohromady s jiným včelařem, ale v praxi to moc ideální není - často pak potřebují točit oba najednou, pak se o medomet pohádají a nedopadá to dobře. Mít vlastní, třeba i starý trojrámkový medomet na kliku (což je přesně to, co mám já) je lepší.

Pokud je pro vás samotného nákup medometu příliš velká investice, pořád máte možnost med vykapávat nebo vymačkávat, což je zadarmo.

 


Pohled dovnitř
Pohled dovnitř